DISCLAIMER

DISCLAIMER

Hoewel met de meest grote zorg samengesteld, aanvaarden bestuur en directie van Stichting RCOAK geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, omissies etc. in dit jaarverslag. Reacties, kanttekeningen en suggesties zijn welkom (postbus@rcoak.nl)